Vi kartlegger de situasjonene som blir vanskelige

Vi er tydelige og direkte i jakten på problemene

Vi som veiledere er rett på sak og går inn i konflikten for å finne de underliggende årsakene (økonomi, føle seg bedratt, sviktet etc). De første møtene med oss gjennomføres med foreldrene hver for seg, der de får mulighet til å sette ord på vonde følelser og hvordan de personlig opplever situasjonen. Vi kartlegger de situasjonene som blir vanskelige. Dels helt konkret hva som skjer, men vi finner også de underliggende årsakene til konflikten.

Når vi har dannet oss et tydelig bilde av dette, og forstått røttene i konflikten, så lager vi en skreddersydd avtale som regulerer de utfordringene som er kommet frem.

I felles møter er det ikke fokus på å forsøke få partene til å forstå hverandre. Dette mener vi også skiller oss ut fra ordinær veiledning og megling. En person som er i følelsesmessig ubalanse har store vansker med å sette seg inn i hvordan et annet menneske har det. Vi mener at fokus på å forstå hverandre ikke er det viktigste for å kunne få til et godt nok samarbeid.

Forståelse for hverandre kan komme ved et senere tidspunkt, og dette jobber vi med parallelt. Vi er bevisst meget styrende og dominante overfor begge parter, av en enkel grunn: vi er i følelsesmessig balanse og kan ta gode valg og se utfordringene i et større perspektiv.

Partene som er i konflikt er per definisjon i følelsesmessig ubalanse og klarer ikke å ta fornuftige valg, hverken for seg selv, men fremfor alt, å klare å se det som er best for barna. Vi jobber med å få foreldrene selv i følelsesmessig balanse og slik at de selv kan gode valg. Først skal vi forstå foreldrene, så kan vi, hvor det er hensiktsmessig, jobbe med å få de to til å forstå hverandre.

Samarbeid

Vi utarbeider en samarbeidsavtale som er skreddersydd foreldrenes behov.