Vi har en kompetanse som skiller oss ut

Tverrfaglig samarbeid

 

Juss og psykologi i kombinasjon

Vi kombinerer fagene juss og psykologi, som er de to mest sentrale fagområdene når det gjelder konflikt rundt samvær med barn. I tillegg har vi egen, personlig erfaring fra skilsmisse og vet hva som bidrar til et godt samarbeid rundt felles barn. Både i foredrag og på kursene så deler vi personlige erfaringer på en passe måte, hvilket gir oss enda mer tyngde, til forskjell om du kun har teoretisk kunnskap rundt separasjon og samvær.

Advokat Renathe Danielsen

Advokat Renathe Danielsen har drevet selvstendig praksis siden 2008 og jobber primært med barnerett. Hun ble sertifisert mekler i 2018. Advokat Danielsen har god erfaring med å guide foreldre fra høykonflikt til et godt samarbeid, da hun er tydelig, lyttende og svært engasjert.

Til tross for at Advokat Danielsen prøver å få foreldrene til en enighet utenom rettsapparatet har hun bred erfaring i å føre saker for retten og dette gir henne også innsikt i hva retten legger vekt på i sine vurderinger.

Psykolog Daniel Jonsson

Daniel Jonsson har jobbet som privatpraktiserende psykolog i mer en 10 år. Han tilbyr kognitiv terapi for voksne, kombinert med prinsipper for mentaliseringsbasert terapi, MBT.

Han har er utdannet ved Gøteborgs universitet og har sin teoretiske base i psykodynamiske teorier, kombinert med kognitiv metodikk. På senere år har han videreutdannet seg innenfor MBT, mentaliseringsbasert terapi og har gått i veiledning hos psykiaterne/professorene Finn Skårderud og Sigmund Karterud.